Etichetă: ordinul 700 din 2014 cadastru

Articolul 271

Art. 271. – Cererea privind recepţia planului topografic se respinge în următoarele situaţii: a) documentaţie cu conţinut incomplet; b) nerespectarea prevederilor din avizul de începere a lucrărilor; c) integrarea incorectă în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite, calcule efectuate greşit; d) neconcordanţe între detaliile conţinute în planul topografic şi cele existente pe… Read more →

Articolul 190

Art. 190. – (1) Notarea unui antecontract în cartea funciară conform art. 906 Codul civil se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menţionarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul este obligatorie sub sancţiunea respingerii cererii de notare. (1.1) Notarea… Read more →

Articolul 161

Art. 161. – (1) Ori de câte ori se admite o cerere de înscriere în cartea funciară, iar din înscrisul în baza căruia s-a solicitat înscrierea rezultă existenţa unui caz de ipotecă legală, registratorul va proceda la înscrierea ipotecii din oficiu, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că ipoteca legală se înscrie la cerere şi a cazului… Read more →

Articolul 149

Art. 149. – Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape: a) recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare; b) întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească; c) înscriere act de reapartamentare.   Articolul 149 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 83

Art. 83. – (1) Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine: a) Borderou; b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul; c) Cererea de recepţie şi înscriere; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa… Read more →