Etichetă: ordinul directorului general al ANCPI

Articolul 50

Art. 50 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face astfel: a) amenda şi avertismentul se aplică prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare încheiat de către persoanele împuternicite; b) suspendarea dreptului de realizare a lucrărilor de specialitate se aplică prin decizia directorului OCPI, în baza notei de constatare întocmite conform… Read more →

Articolul 49

Art. 49 – Abaterile disciplinare săvârşite de persoanele fizice şi juridice autorizate se constată de către persoanele împuternicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, după caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12. Articolul 49 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii… Read more →

Articolul 14

Art. 14 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Mandatul comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de până la 2 ani. (2) <<abrogat>> O persoană nu poate fi membră în acelaşi mandat în mai mult de două comisii de autorizare. (3) Componența comisiei de… Read more →

Articolul 345

Art. 345. – (1) Potrivit Legii, de la data deschiderii cărţilor funciare electronice, registrele de transcripţiuni-inscripţiuni, vechile cărţi funciare, planurile şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale ce au făcut obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, cu noile cărţi funciare şi cu noul plan cadastral. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva oficiului teritorial şi… Read more →