Etichetă: organizarea si amenajarea teritoriului agricol

Articolul 105

Art. 105 – Studiile și proiectele de organizare și amenajare a teritoriului agricol se elaborează de unitățile de studii, proiectare și cercetare de specialitate, centrale sau județene, și se supun discuției proprietarilor de terenuri din zona interesată. În cazul adoptării lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care dețin 2/3 din suprafață și aprobării de către organele agricole județene, aplicarea… Read more →

Articolul 104

Art. 104 – Organizarea și amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină crearea condițiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul producției agricole și se execută pe bază de studii și proiecte la cererea proprietarilor, rezolvându-se următoarele probleme: a) corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activități economice și sociale, stabilind masuri care să conducă la creșterea producției agricole și… Read more →