Etichetă: perioada de garantie a lucrarilor

Articolul 20

Art. 20. – (1) Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. (2) Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin contractul de execuție începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare. Articolul 20 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 15

Art. 15. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. (2) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la… Read more →