Etichetă: plan topografic

Articolul 1

(1) Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, denumită în continuare lege, pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege. (2) Coridorul de expropriere reprezintă suprafața de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi… Read more →

Articolul 266

Art. 266. – (1) Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planului topografic necesar întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării, după caz; e) «abrogat» copia extrasului de carte funciară pentru informare; Litera a fost abrogată prin ODG 1207/2020. f) copia… Read more →

Articolul 265

Art. 265. – Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD, cuprinde: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării, după caz; e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei; f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita pud-ului, în format digital; g) calculul analitic al suprafeţei delimitate prin… Read more →