Etichetă: planul sectoarelor cadastrale

Articolul 65

Art. 65 – Pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, Livrarea Raport preliminar se compune din următoarele: Nr. Crt. Livrabilul Format/nr. exemplare*1) Format hârtie Format digital 1 Raport preliminar 1 ex. .pdf *1) Planul sectoarelor cadastrale se predă în format analogic și digital (.shp). Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice… Read more →

Articolul 19

Art. 19 – (1) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică în care este prevăzută Livrarea – „Raport preliminar”, activitățile sus-menționate vor fi descrise în cadrul acestuia. (2) Raportul preliminar va include: 1. Evaluarea datelor primite; 2. Analiza datelor rezultate din activitatea de recunoaștere a terenului; 3. Descrierea soluției tehnice; 4. Programul lucrărilor care prezintă organizarea activităților și termenele de realizare… Read more →

Articolul 10

Art. 10 – OCPI pune la dispoziția Prestatorului, informațiile și datele pe care le deține cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică. Principalele date ce pot fi predate sunt: a) limitele unității administrativ-teritoriale și ale intravilanelor componente deținute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară; b)… Read more →