Etichetă: planul topografic

Articolul 5

(1) După publicarea hotărârii și efectuarea deschiderilor de credit bugetar în conformitate cu art. 4 alin. (8), cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are obligația de a consemna sumele individuale reprezentând plata despăgubirii pe numele expropriaților conform listei prevăzute la art. 4 alin. (2). (2) Expropriatorul are obligația de a afișa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul topografic care conține coridorul de… Read more →

3.3.2 Identificarea limitelor imobilelor

3.3.2 Identificarea limitelor imobilelor Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilanelor deţinute de OCPI. Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan şi planului la scara 1:2000 pentru intravilan. Situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se… Read more →