Etichetă: plata taxei de autorizare

Articolul 28

Art. 28 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea autorizării persoanelor juridice de către ANCPI, OCPI transmite comisiei de autorizare din ANCPI dosarul care conține documentele prevăzute în anexa nr. 2, însoțite de raportul de verificare, în original, întocmit de OCPI conform anexei nr. 9. (2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea recunoașterii autorizării, cetățenii unui stat membru depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente: a) cerere pentru recunoașterea autorizării, conform anexei nr. 2; b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pașaport, valabile; c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; d) copii… Read more →