Etichetă: poluare

Anexa 1.3 Delimitarea si caracterizarea corpurilor de apa. Evaluarea impactului si presiunilor generate de activitati antropice

Anexa 1.3 – DELIMITAREA Și CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ. EVALUAREA IMPACTULUI ȘI PRESIUNILOR GENERATE DE ACTIVITĂȚILE ANTROPICE (la 19-02-2010, Titlul anexei 1.3 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) 1. APE DE SUPRAFAȚĂ 1.1. Caracterizarea tipurilor de corpuri de… Read more →

Articolul 92

Art. 92 – (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafață și subterane, în apele maritime interioare ori în apele mării teritoriale de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conțin substanțe, bacterii ori microbi în cantitate sau concentrație care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, viața animalelor, mediul,… Read more →

Articolul 2.4

Art. 2.4 – În situația în care se constată că anumite corpuri de apă sunt foarte afectate de activitatea umană sau condițiile naturale identificate în conformitate cu art. 43 alin. (1.4) sunt de asemenea natură încât obiectivele prevăzute la art. 2.1 alin. (1) și (2) sunt nerealizabile din punct de vedere tehnic ori implică costuri disproporționate, pot fi adoptate obiective mai puțin severe numai dacă sunt… Read more →