Etichetă: poluarea

Articolul 15

Art. 15 – (1) Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă. (2) Normele de calitate a resurselor de apă legate de funcțiunile apei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 29-08-2004, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28… Read more →