Etichetă: posesori

3.2.1 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru

3.2.1 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru Lucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul unui sector cadastral ori mai multor sectoare cadastrale. Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică locală. Prestatorul realizează lucrările de înregistrare sistematică în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale determinate, iar identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deţinători, se realizează cu implicarea a cel puţin unui reprezentant al… Read more →

Articolul 311

Art. 311. – (1) În regiunile de carte funciară în care au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în cazul în care proprietarii înscrişi în cărţile funciare nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, în fişele de date ale imobilelor şi în documentele tehnice se înscriu posesorii. (2)… Read more →

Articolul 299

Art. 299. – 01/01/2016 – Art. 299. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Fişa de date a imobilului trebuie să conţină informaţii precum: a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale; b) numărul sectorului cadastral; c) identificatorul imobilului; d) datele de identificare ale persoanei care deţine imobilul; e) informaţii despre imobil; f) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.… Read more →

Articolul 13

Art.  13.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  În  cazul  imobilelor  care  fac  obiectul  înregistrării  sistematice,  în   lipsa  actelor  doveditoare  ale  dreptului  de  proprietate,  în  documentele  tehnice   se  va  înscrie  posesia  de  fapt  asupra  imobilului,  în  baza  identificării  efectuate   de  persoanele  menţionate  la  art.  12  alin.  (9),  cu  ocazia… Read more →