Etichetă: prevenirea deteriorarii apei subterane

Anexa 3 Continutul minim al planurilor de management ale bazinului hidrografic si al programelor de masuri aferente acestora

Anexa 3 – CONȚINUTUL MINIM AL PLANURILOR DE MANAGEMENT ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC ȘI AL PROGRAMELOR DE MĂSURI AFERENTE ACESTORA (la 10-11-2017, Titlul anexei nr. 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 ) A. Planurile de management al apelor la nivel de bazin… Read more →

Articolul 2.13

Art. 2.13 – Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane, în condițiile aplicării prevederilor art. 2.5 și 2.7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2.9, inclusiv prin interzicerea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane, cu excepțiile prevăzute la… Read more →