Etichetă: proba scrisa

Articolul 18

Art. 18 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări B, C sau E constă în: a) probă practică: măsurători la teren şi prelucrarea datelor; b) probă scrisă, conform tematicii stabilite de ANCPI. (2) Tematica și bibliografia se elaborează de ANCPI cu consultarea OCPI și este… Read more →

Articolul 17

Art. 17 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Examenul de autorizare constă în două probe: o probă scrisă și o probă practică/interviu, în funcție de categoria de autorizare solicitată. Probele se desfășoară în limba română. (2) Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media aritmetică a notelor obţinute la cele… Read more →