Etichetă: procesul verbal de trasare

Articolul 33

Art. 33. – (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în: a) pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor; b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana… Read more →