Etichetă: protectia calitatii apelor

Articolul 82

Art. 82 – (1) Bonificațiile se acordă utilizatorilor de apă care demonstrează, constant, o grijă deosebită pentru folosirea rațională și pentru protecția calității apelor, evacuând constant, odată cu apele uzate epurate, substanțe impurificatoare cu concentrații și în cantități mai mici decât cele înscrise în autorizația de gospodărire a apelor. (la 19-02-2010, Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 56… Read more →