Etichetă: radierea

Articolul 189

Art. 189. – (1) Notarea declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere prevăzute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil se face la cerere, în baza înscrisului constatator al declaraţiei creditorului în formă autentică. Radierea acestei notări se va face la cerere, în baza declaraţiei în formă autentică a titularului tabular, ori a hotărârii judecătoreşti definitive prin care… Read more →

Articolul 184

Art. 184. – (1) Notarea aportului dreptului de folosinţă asupra unui imobil la patrimoniul unei societăţi, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil, se efectuează în baza înscrisului doveditor al acestui fapt juridic (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate. (2) Radierea acestei notări din cartea funciară… Read more →

Articolul 52

Art.  52.  -­ (1)  Prezenta  lege  intră  în  vigoare  la  90  de  zile  de  la  publicarea  ei   în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I. (2)   Până  la  data  de  31  decembrie  2020,  titularii  sarcinilor  înscrise  în   registrele  de  transcripţiuni-­inscripţiuni  vor  solicita  deschiderea  cărţilor  funciare   pentru  imobilele  în  cauză,  în  condiţiile  prezentei  legi,  şi  transcrierea  sarcinilor  … Read more →

Articolul 24

 Art.  24.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Înscrierile  în  cartea  funciară  sunt:  intabularea,  înscrierea   provizorie  şi  notarea. (2)  Cazurile,  condiţiile  şi  regimul  juridic  al  acestor  înscrieri  sunt  stabilite  de   Codul  civil,  iar  procedura  de  înscriere  în  cartea  funciară,  de  prezenta  lege  şi   de  regulamentul  aprobat  prin  ordin  cu… Read more →