Etichetă: receptia finala

Articolul 25

Art. 25. – (1) Din componența comisiei de recepție finală fac parte: a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociația de proprietari, care este și președintele comisiei; b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplinește și calitatea de proprietar; c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță… Read more →

Articolul 24

Art. 24. – Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/ lucrări, care nu poate fi… Read more →

Articolul 4

Art. 4. – Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru părți/ obiecte/ sectoare din/ de construcție, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/ independente din punct de vedere fizic și funcțional. Articolul 4 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 3

Art. 3. – (1) Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, și se realizează în două etape: a) recepția la terminarea lucrărilor; b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție. (2) Recepția poate fi admisă… Read more →