Etichetă: receptia suportului topografic al PUG

Articolul 263

Art. 263. – Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării; e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului; f) calculul analitic al suprafeţei unităţii… Read more →