Etichetă: reducerea efectelor negative potentiale ale inundatiilor

Articolul 76.4

Art. 76.4 – (1) Pe baza hărților prevăzute la art. 76.3 alin. (3) și (5), autoritățile publice centrale prevăzute la art. 76.3 alin. (6) lit. b) realizează planuri de management al riscului la inundații, coordonate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, la nivelul districtului bazinului hidrografic prevăzut la art. 6, pentru zonele identificate potrivit art. 76.2 alin. (1), și pentru zonele identificate potrivit art. 76.8 alin. (1) lit.… Read more →