Etichetă: referatul proprietarului

Articolul 27

Art. 27. – (1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul stabilite și verifică obligatoriu următoarele: a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; b) referatul proprietarului/ administratorului/ utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legii; c) cartea tehnică a construcției completată; d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor… Read more →