Etichetă: referent

Articolul 361

Art. 361. – Responsabilitatea introducerii informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele depuse în justificarea acesteia revine referentului din cadrul compartimentului registratură al biroului teritorial, care efectuează înregistrările în registrul general de intrare sau utilizatorului extern care a primit acest drept.   Articolul 361 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 218

Art. 218. – (1) Pentru consultarea documentelor aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial se asigură încăperi cu această destinaţie. (2) Referentul de arhivă asigură consultarea acestor documente de către solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată. (3) Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva.  … Read more →

Articolul 57

Art. 57. – Comunicarea documentelor specifice/încheierilor către persoanele interesate se face în mod direct, cu semnătură de primire sau prin alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire, precum și protecția datelor cu caracter personal. Articolul a fost modificat prin ODG 3442/2019. Articolul 57 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 42

Art. 42. – 14/09/2017 – Art. 42. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după: – verificarea existenţei tuturor pieselor din documentaţie aşa cum sunt menţionate în borderou; – verificarea existenţei fişierelor, unde este cazul; – verificarea existenţei documentaţiei în format digital; – verificarea achitării tarifului legal.  … Read more →