Etichetă: registratorul

Articolul 72

Art. 72. – (1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) – (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. (2) «abrogat» Registratorul nu poate respinge o cerere de înscriere pentru motive de nulitate absolută a actului juridic a căror identificare ar presupune verificări în afara conţinutului actului juridic şi al cărţii funciare, astfel… Read more →

Articolul 54

Art. 54. – 01/01/2016 – Art. 54. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Încheierea pronunţată de registrator are acelaşi număr cu cel al cererii de înregistrare şi cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată. (2) Alături de menţiunile prevăzute la alin. (1) încheierea mai cuprinde: a) denumirea oficiului şi a… Read more →

Articolul 53

Art. 53. – (1) Registratorul dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere. (2) În caz de admitere a cererii de înscriere, se procedează la intabularea, la înscrierea provizorie sau la notarea în cartea funciară. (3) Registratorul poate dispune admiterea în parte a cererii de înscriere arătând, motivat, partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care… Read more →

Articolul 30

Art.  30.  -­ (1)  Dacă  registratorul  constată  că  actele  depuse  în  justificarea   cererii  de  înscriere  în  cartea  funciară,  precum  şi  aceasta  din  urmă  nu   întrunesc  condiţiile  de  formă  cerute  de  lege  pentru  validitatea  acestora,   cererea  se  respinge  printr-­o  încheiere  motivată. (2)  Registratorul  va  respinge  cererea  de  înscriere  a  actului  juridic  a  cărui   nulitate  absolută  este  prevăzută… Read more →