Etichetă: reglementari in vigoare

Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996

Legea locuinţei nr. 114/1996 actualizată (**republicată**) Emitent: Parlamentul. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997.   **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial… Read more →

Articolul 2.9

Art. 2.9 – (1) În cazul aplicării prevederilor art. 2.2 -2.5 și ale art. 2.7, trebuie să se asigure că aplicarea acestora nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2.1 în alte corpuri de apă din cadrul aceluiași district al bazinului hidrografic și că acest lucru este în conformitate cu alte reglementări în vigoare. (2) Etapele pentru asigurarea aplicării noilor prevederi,… Read more →

Articolul 48

Art. 48. – (1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, ținând cont de toate piesele existente la dosar, iar în cazul în care documentația este incompletă și nu este refăcută în termenul acordat prin referatul de completare sau este incorectă, inspectorul emite nota de respingere și o transmite împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară. Nota emisă… Read more →