Etichetă: releveul apartamentului

Articolul 125

Art. 125. – (1) Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; d1) certificat fiscal; 01/01/2016 – litera a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015. e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă… Read more →

Articolul 123

Art. 123. – (1) În vederea înscrierii condominiului se deschide o carte funciară a terenului, o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate reprezenta apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. (2) Cartea funciară colectivă se înfiinţează concomitent cu deschiderea primei cărţi funciare aferente unei unităţi… Read more →