Etichetă: reparatii de drumuri si poduri

Articolul 54

Art. 54 – (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activități și lucrări: (la 05-11-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 54 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8.1, Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în… Read more →