Etichetă: respingerea comisiei

Articolul 30

Art. 30. – (1) Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepție finală, cu observațiile participanților și cu decizia comisiei. (2) În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal de recepție finală. (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală… Read more →