Etichetă: ridicare topografica

Articolul 350

Art. 350. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. În cazul ridicărilor topografice pentru suprafeţe care nu depăşesc două hectare, după finalizarea ridicării topografice, se redetermină coordonatele a două puncte caracteristice de pe conturul proprietăţii, prin reiniţializarea receptorului GNSS. Articolul 350 – ODG 700/2014 actualizat – Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 266

Art. 266. – (1) Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planului topografic necesar întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării, după caz; e) «abrogat» copia extrasului de carte funciară pentru informare; Litera a fost abrogată prin ODG 1207/2020. f) copia… Read more →