Etichetă: ridicari topografice

Articolul 18

Art. 18. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile art. 17 alin. (4); (2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea… Read more →

Articolul 15

Art. 15. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. (2) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la… Read more →

Articolul 292

Art. 292. – (1) Anterior demarării lucrărilor sistematice de cadastru, executantul realizează deplasări la teren, în vederea evaluării complexităţii lucrărilor şi stabilirii soluţiilor tehnice de realizare a acestora. (2) Prin acţiunile de recunoaştere a terenului se urmăreşte: a) identificarea formelor de relief; b) recunoaşterea limitelor UAT; c) recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică; d) identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări… Read more →