Etichetă: sarcina instituitului donatar

Articolul 203

Art. 203. – (1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător, se notează în cartea funciară în baza certificatului de moştenitor sau în baza donaţiei încheiate în formă autentică. (2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea sarcinii prevăzute la… Read more →