Etichetă: se interzice

Articolul 76

Art. 76 – (1) În scopul asigurării stabilității și integrității digurilor, barajelor și a altor lucrări de apărare împotriva acțiunilor distructive ale apelor, se interzic: a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrări de apărare, ca și din zonele de protecție a acestora; b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje și pe… Read more →

Articolul 67

Art. 67. – (1) Se interzice scoaterea cărţilor funciare, a actelor ce stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor şi a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condiţiile legii. (2) În această situație, anterior predării, cartea funciară se convertește în format digital și se întocmește un… Read more →