Etichetă: secretarul unitatii administrativ-teritoriale

Articolul 11

La cererea expropriatorilor prevăzuți la art. 2 din lege, secretarii unităților administrativ-teritoriale în raza cărora sunt situate imobilele expropriate, precum și notarii publici sunt obligați ca în termen de 5 zile să comunice informații cu privire la deschiderea procedurilor succesorale. Read more →

Articolul 26

Art. 26 – (1) Terenurile situate în intravilanul localităților, rămase la dispoziția autorităților administrației publice locale, de la persoanele care au decedat și/ sau nu au moștenitori, trec în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanță succesorală eliberat de notarul public. În acest sens, secretarul unității administrativ-teritoriale are obligația ca, în termen… Read more →