Etichetă: sistemul informatic

Articolul 373

Art. 373. – Rapoartele generate de sistemul informatic sunt: a) cartea funciară electronică; b) extrasul de carte funciară pentru informare; c) extrasul de carte funciară pentru autentificare; d) încheierea de carte funciară; e) fila de comunicare; f) rapoarte statistice; g) alte rapoarte.   Articolul 373 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 357

Art. 357. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 357. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Pentru asigurarea securităţii sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea următoarelor condiţii: a) restricţionarea accesului la sistemul informatic prin mecanisme de autentificare; b) menţinerea unui jurnal de acces şi operare… Read more →

Articolul 356

Art. 356. – Fiecare utilizator accesează sistemul informatic prin intermediul unui singur nume de utilizator şi al unei singure parole. Angajaţii îşi vor stabili parole individuale, fiind obligaţi să păstreze confidenţialitatea acestora.   Articolul 356 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 340

Art. 340. – 01/01/2016 – Art. 340. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt: a) extrasul de carte funciară pentru informare; b) extrasul de plan cadastral. (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul… Read more →

Articolul 47

Art. 47. – După alocarea numărului cadastral în sistemul informatic, pe planul de amplasament şi delimitare se menţionează numărul cadastral, data atribuirii, se aplică parafa inspectorului şi semnătura. Documentaţia recepţionată se transmite serviciului publicitate imobiliară/sau la registratură, în cazul în care recepţia s-a efectuat pe flux întrerupt.   Articolul 47 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere… Read more →