Etichetă: sistemul integrat de cadastru

3.3.5.2 Livrabile

3.3.5.2 Livrabile Documentația finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos: TABEL LIVRABILE Livrarea nr. 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare Nr. crt. Livrabil Format/nr. exemplare Format analogic Format digital 1 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate 1 ex. .pdf 2… Read more →

Articolul 228

Art. 228. – (1) Verificarea de către inspector a planului parcelar în vederea recepţiei, constă în analizarea următoarelor aspecte: – încadrarea planului parcelar în sistemul naţional de referinţă; – integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; – însuşirea planului parcelar şi tabelului parcelar de către autorităţile locale şi executant, prin semnătură şi ştampilă; – concordanţa… Read more →