Etichetă: sistemul national de referinta

Articolul 384

Art. 384. – Abrevieri: – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Agenţia Naţională – Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii – DDAPT – Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni – RTI – Baza de date este denumită… Read more →

Articolul 349

Art. 349. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. (1) În cazul determinării coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS, se utilizează una dintre următoarele metode de măsurare: (rapid)statică, cinematică sau pseudocinematică. (2) În cazul realizării lucrărilor de specialitate pe suprafețe care depășesc două hectare, împreună cu punctele de detaliu se determină minimum două puncte de control. Aceste puncte sunt… Read more →

Articolul 271

Art. 271. – Cererea privind recepţia planului topografic se respinge în următoarele situaţii: a) documentaţie cu conţinut incomplet; b) nerespectarea prevederilor din avizul de începere a lucrărilor; c) integrarea incorectă în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite, calcule efectuate greşit; d) neconcordanţe între detaliile conţinute în planul topografic şi cele existente pe… Read more →

Articolul 228

Art. 228. – (1) Verificarea de către inspector a planului parcelar în vederea recepţiei, constă în analizarea următoarelor aspecte: – încadrarea planului parcelar în sistemul naţional de referinţă; – integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; – însuşirea planului parcelar şi tabelului parcelar de către autorităţile locale şi executant, prin semnătură şi ştampilă; – concordanţa… Read more →