Etichetă: slovaci

3.2.3 Recunoaşterea terenului

3.2.3 Recunoaşterea terenului În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul parcurge următoarele etape: – identificarea formelor de relief; – identificarea limitelor sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale; – recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică; – identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice; – identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea deţinătorilor; – identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii,… Read more →

Articolul 292

Art. 292. – (1) Anterior demarării lucrărilor sistematice de cadastru, executantul realizează deplasări la teren, în vederea evaluării complexităţii lucrărilor şi stabilirii soluţiilor tehnice de realizare a acestora. (2) Prin acţiunile de recunoaştere a terenului se urmăreşte: a) identificarea formelor de relief; b) recunoaşterea limitelor UAT; c) recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică; d) identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări… Read more →