Etichetă: solutia tehnica

Articolul 18

Art. 18 – (1) Prestatorul analizează datele analogice și digitale preluate, realizează deplasări la teren și stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, incluzând activități precum: – alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor; – stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor; – elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape și tipuri de… Read more →

Articolul 293

Art. 293. – Pe baza datelor şi informaţiilor primite, executantul lucrărilor stabileşte: a) soluţia tehnică şi metodele de execuţie a lucrărilor; b) programul lucrărilor şi modul de organizare a acestora, în termeni de resurse materiale, umane şi tehnice.   Articolul 293 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →