Etichetă: stadiul fizic de executie a constructiei

Articolul 6

Art. 6. – În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) investitor – persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția… Read more →