Etichetă: stat

Articolul 31

Art. 31 – (1) Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea cooperativelor agricole de producție sunt al dispoziția comisiilor prevăzute la art. 12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptățiți, conform legii. (2) Terenurile neatribuite, ramase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului. Art. 31 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 27

Art.  27.  – (1)  Imobilele  ce  aparţin  domeniului  public  şi  domeniului  privat  al   statului  sau,  după  caz,  al  unităţii  administrativ-­teritoriale  se  vor  înscrie  în  cărţi   funciare  speciale  ale  unităţii  administrativ-­teritoriale  pe  care  sunt  situate,  cu   excepţiile  prevăzute  de  lege. (2)  Cărţile  funciare  speciale  se  ţin  de  către  birourile  teritoriale  ale  oficiului   teritorial.   Articolul 27. Legea… Read more →