Etichetă: studiul de fezabilitate

Articolul 12

Art. 12 – Atribuții specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice: (la 06-01-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în… Read more →

Articolul 12

(1) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligați, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și a studiilor… Read more →

Articolul 9

(1) Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităților pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut pentru asigurarea servituților aeronautice, precum și cele necesare pentru construcții hidrotehnice speciale și alte amenajări necesare protecției/realizării lucrării de utilitate publică pot fi expropriate și se supun prevederilor legii. (2) În cazul în care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate,… Read more →

Articolul 238

Art. 238. – Documentaţia pentru recepţia planului topografic cu amplasamentul lucrării se întocmeşte în conformitate cu varianta finală a studiului de fezabilitate, la nivel de judeţ.   Articolul 238 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →