Etichetă: tarif

Anexe la Ordinul 39/2009 privind aprobarea tarifelor ANCPI

Anexa nr. 1 – LISTA cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate .pdf   Anexa nr. 2 – Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei .pdf   Anexele 1 si 2 – Ordinul 39/2009 actualizat – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I.… Read more →

Ordinul 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul 39/2009 emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor în 06/04/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei *Versiune actualizata la data de 10/05/2011 Ordinul include modificările din următoarele acte: – Ordinul nr. 81/2010 publicat în Monitorul… Read more →

Articolul 379

Art. 379. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 379. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. În situaţia în care se constată producerea unui prejudiciu patrimoniului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin furnizarea unui serviciu fără încasarea tarifului corespunzător, sumele de bani neîncasate cu titlu de tarif vor fi recuperate de la persoana responsabilă de producerea prejudiciului, în… Read more →

Articolul 256

Art. 256. – În cazul în care termenul de execuţie a lucrării specificat iniţial în aviz nu poate fi respectat, se procedează astfel: a) dacă termenul de execuţie nu a fost depăşit, se poate solicita prelungirea avizului o singură dată pentru o perioadă de maximum 12 luni, situaţie în care nu este necesară achitarea unui nou tarif pentru avizul de… Read more →

Articolul 43

Art. 43. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 43. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Tariful se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel şi se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.   Articolul 43 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru… Read more →