Etichetă: tarife ancpi

Anexa la ODG 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

ANEXA la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate in vigoare din 4 februarie 2019 Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Referințe   Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date   Avize și recepții tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare     1.1.2. Recepția… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Persoanele fizice și juridice, care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin, au obligația de plată a tarifelor, cu excepția situațiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora. (2) Tarifele prevăzute în anexă se achită înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. (3) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, și de instituțiile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 1 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate Read more →

Ordinul 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul 39/2009 emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor în 06/04/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei *Versiune actualizata la data de 10/05/2011 Ordinul include modificările din următoarele acte: – Ordinul nr. 81/2010 publicat în Monitorul… Read more →

Articolul 243

Art. 243. – Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum şi a oricăror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind înregistrarea, recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local.   Articolul 243 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 44

Art. 44. – Nu se poate renunţa la cererea privind efectuarea unei operaţiuni de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, înregistrată în RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie după înregistrarea cererii, cu excepţia situaţiei în care a fost calculat greşit şi s-a urmat procedura prevăzută de ordinul directorului general de stabilire a tarifelor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 44… Read more →