Etichetă: taxa

Articolul 37

Art. 37. – (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie. (2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de… Read more →

Articolul 4

Art. 4. – Se aprobă nivelul taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prevăzută în anexa nr. 2.   Articolul 4 – Ordinul 39/2009 actualizat – privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile… Read more →

Articolul 16

Art. 16 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Înainte de programarea candidaţilor la proba practică/scrisă, comisia de autorizare analizează dosarele prezentate şi decide: a) admiterea dosarului; b) solicitarea depunerii şi a altor documente; c) respingerea dosarului. (2) Şedinţele comisiei de autorizare se consemnează în procese-verbale ale şedinţelor. (3) În situația prevăzută la alin.… Read more →