Etichetă: terenuri dezafectate

Articolul 6

Art. 6 – Domeniul privat al statului şi, respectiv, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Art. 6 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →