Etichetă: termen

Articolul 1

Art. 1. – (1) Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la… Read more →

Articolul 378

Art. 378. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 378. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Cererile care nu sunt însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă vor fi eliberate doar la împlinirea termenului în regim normal.   Articolul 378 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 377

Art. 377. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 377. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal. Cererile însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă pot fi eliberate până la data împlinirii termenului în regim de urgenţă.   Articolul 377 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 116

Art. 116. – (1) Suprapunerea virtuală există doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren şi este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor şi integrare în baza de date. (2) Suprapunerea virtuală se soluţionează prin operaţiunea de repoziţionare. (3) Dacă documentaţia de repoziţionare nu este realizată de către persoana autorizată… Read more →