Etichetă: termeni

Termeni, definitii si abrevieri

Achizitor – Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BI – Buletin de Identitate Birou teritorial – Birou de cadastru şi publicitate imobiliară CF – Carte Funciară .cgxml – Structura XML definită de ANCPI pentru… Read more →

Articolul 383

Art. 383. – Termeni utilizaţi în cadrul măsurătorilor GNSS: – Global Navigation Satellite System – Sistem de Navigaţie Globală, care utilizează sateliţi artificiali ai Pământului – GNSS; – Reţeaua Geodezică Naţională determinată prin tehnologie GNSS – RGN – GNSS; – Receiver Independent Exchange Format – Formatul universal standardizat pentru schimbul de date GNSS, independent de receptor – RINEX; – Real… Read more →

Articolul 381

Art. 381. – Termeni utilizaţi în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru: – prin deţinător de imobil se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori deţinător precar; – fişa de date este un document de lucru, ce conţine informaţii despre imobil preluate de la oficiul teritorial ori… Read more →