Etichetă: tipul de poluant

Articolul 24

Art. 24 – (1) Persoanele fizice sau juridice, care au suferit daune materiale cauzate de o poluare accidentală produsă în amonte sau de distrugerea unei construcții de retenție a apei din amonte, au dreptul la despăgubire de la persoana fizică sau juridică ce se face vinovată, potrivit legii. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 32 al… Read more →