Etichetă: titularul dreptului

Articolul 341

Art. 341. – 01/01/2016 – Art. 341. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde: a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare sub care se face… Read more →

Articolul 40

Art. 40. – (1) Cererea şi înscrisurile privind efectuarea înscrierilor în cartea funciară se înregistrează on – line sau la registratura biroului teritorial în circumscripţia căruia se află imobilul. (2) Înregistrarea în Registrul general de intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru și/sau publicitate imobiliară prestate de unitățile subordonate Agenției Naționale se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți… Read more →