Etichetă: topofotogrametrica

Articolul 52

Art.  52.  -­ (1)  Prezenta  lege  intră  în  vigoare  la  90  de  zile  de  la  publicarea  ei   în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I. (2)   Până  la  data  de  31  decembrie  2020,  titularii  sarcinilor  înscrise  în   registrele  de  transcripţiuni-­inscripţiuni  vor  solicita  deschiderea  cărţilor  funciare   pentru  imobilele  în  cauză,  în  condiţiile  prezentei  legi,  şi  transcrierea  sarcinilor  … Read more →