Etichetă: tronson

Articolul 40

Art. 40. – (1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu altă destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor. (2) O… Read more →

Articolul 164

Art. 164. – (1) Urmărirea imobilului în întregul său, a fructelor sau a veniturilor sale se notează în cartea funciară la cererea executorului judecătoresc, în aplicarea art. 822 din Codul de procedură civilă. Cererea va avea anexată fie încheierea de încuviințare a executării silite, în original sau în copie certificată de executor, fie certificatul de pe dispozitivul încheierii de încuviințare. (2) Notarea se poate… Read more →

Articolul 152

Art. 152. – (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor şi presupune parcurgerea următoarelor etape: – recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari; – încheierea actului autentic… Read more →

Articolul 26

Art.  26.  -­ (1)  Dacă  un  imobil  cu  construcţie  „condominiu”,  din  care  unele   părţi  sunt  comune  indivize  iar  restul  sunt  individuale,  se  întocmeşte  o  carte   funciară  colectivă  pentru  întreaga  construcţie,  şi  câte  o  carte  funciară   individuală  pentru  fiecare  proprietate  individuală  care  poate  fi  reprezentată  din   apartamente  sau  spaţii  cu  altă  destinaţie  decât  cea  de  locuinţă; prin… Read more →