Etichetă: unitati agricole cooperatiste

Articolul 118

Art. 118 – Personalul de specialitate prevăzut la art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990*) privind unele masuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, beneficiază cu prioritate de dispozițiile art. 19 alin. (1) ori ale art. 21. Art. 118 – Legea fondului funciar 18/1991… Read more →